Για να μπεις στη Φάρμα πρέπει να αγαπάς τη φύση, να πιάνουν τα χέρια σου, να συμβιώνεις με αγνώστους.

Όμως για να μείνεις στη Φάρμα, πρέπει να δουλεύει το μυαλό σου, να μετράς κάθε κίνηση και να το θέλεις με την ψυχή σου.

Τότε, μπορεί και να αντέξεις έως το τέλος.

Έλα και ζήσε την περιπέτεια. Δήλωσε συμμετοχή στη Φάρμα 2 και μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής.

Μπορείτε να ανεβάσετε μέχρι 3 φωτογραφίες με μέγεθος 2MB η κάθε μια και το video σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 MB
Όλα τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά


Διαθεσιμότητα Τηλεοπτικών Γυρισμάτων & Casting (σε περίπτωση που αυτό διενεργηθεί)

Συμμετοχή σε Τηλεοπτικά Γυρίσματα

Παρακαλώ δηλώστε αν και ποια ημερομηνία ΔΕ θα είστε διαθέσιμη/ος

Συμμετοχή σε Casting (σε περίπτωση που διενεργηθεί)

Εάν αποφασιστεί η διενέργεια Casting από τους ιθύνοντες και επιτρεπόμενων των συνθηκών λόγω Covid-19, παρακαλούμε όπως μας δηλώσετε αν και ποια ημερομηνία είστε διαθέσιμη/ος


Περιγράψτε μας με δύο (2) λέξεις τον χαρακτήρα σας

Γιατί θέλετε να συμμετάσχετε στη «ΦΑΡΜΑ»;

Τι θα σας λείψει ή τι θα σας δυσκολέψει περισσότερο;

Είστε άνθρωπος της πόλης; Ποια η σχέση σας με την αγροτική ζωή ;


Προσωπικά Δεδομένα


Η υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής προϋποθέτει τη συμπλήρωση στοιχείων τα οποία αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ο ΑΝΤΕΝΝΑ, οι εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο του ΑΝΤΕΝΝΑ ή/και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ΑΝΤΕΝΝΑ θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συμπληρώνονται στην Αίτηση Συμμετοχής για τους σκοπούς επιλογής των συμμετεχόντων στην Εκπομπή και διεξαγωγής της εκπομπής. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τηρούνται από τον ΑΝΤΕΝΝΑ ή/και από τρίτους ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ΑΝΤΕΝΝΑ ο οποίος θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής προσώπων για την συμμετοχή στο τηλεοπτικό παιχνίδι “ ΦΑΡΜΑ” καθώς και για ένα έτος μετά την λήξη της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ΑΝΤΕΝΝΑ ή εταιρειών του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ενδέχεται να εμπλακούν στην διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων στην Εκπομπή και διεξαγωγής της Εκπομπής. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να καταστούν προσιτά και να τύχουν επεξεργασίας και από άλλες εταιρείες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών ή τελούν κάτω από κοινό έλεγχο του ΑΝΤΕΝΝΑ. Οι εταιρείες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται στο παρόν και σε καμία περίπτωση προς ίδιον όφελος, ενεργούσες ως εκτελούσες επεξεργασία. Προκειμένου να υποβληθεί η Αίτηση Συμμετοχής είναι απαραίτητη η προηγούμενη ρητή παροχή συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κάθε Υποψήφιος διατηρεί το δικαίωμα υποβολής έγγραφου αιτήματος στον ΑΝΤΕΝΝΑ (στη διεύθυνση Κηφισιάς 10-12 Μαρούσι, Αθήνα) για ενημέρωση, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Επιπροσθέτως, για οποιοδήποτε θέμα μπορεί να απευθύνεται στην ηλεκτρονική δ/νση dataprotection@antenna.gr . Κάθε Υποψήφιος διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε την συναίνεσή του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συναίνεση πριν από την ανάκλησή της. Νομική Βάση του παρόντος αποτελεί η συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων. Ο Υποψήφιος διατηρεί τη δυνατότητα να απευθύνεται και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Περαιτέρω ειδικώς και ρητώς συναινώ στην επεξεργασία σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και για τους σκοπούς επιλογής προσώπων που θα συμμετέχουν στο reality-show του ANTENNA η «ΦΑΡΜΑ»:
Δηλώνω ότι: